Intabulare si cadastru
Wood Art Deco linie noua sigla wad

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Pe scurt, inscrierea in Cartea Funciara (intabularea) unui imobil, are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana.

In prezent, cadastrul si intabularea nu se pot face separat. Documentatiile cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.

Cadastrul si intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci cand vrem sa instrainam imobilul (vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului (atunci cand vrem sa facem un credit ipotecar si sa garantam cu imobilul), cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.


Inscrierea in cartea funciara si intabularea.

Sfaturi de urmat pentru finalizarea unei case noi:

In cazul apartamentelor:

- Incheierea de intabulare in Cartea Funciara;

- Extrasul de Carte Funciara pentru informare;

- Releveu apartament.

In cazul terenurilor:

- Incheierea de intabulare in Cartea Funciara;

- Extrasul de Carte Funciara pentru informare;

- Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

- Relevee (in cazul terenurilor cu constructii sau a intabularii c-tiilor noi).

Ce documente se vor preda beneficiarului la incheierea lucrarii de cadastru?

Documentaţia pentru întabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară va cuprinde:

Partea I – pentru recepţie:

a) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat;

b) memoriu justificativ;

c) plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:25000, după caz;

d) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz ;

e) releveele sc. 1:50 - 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor  sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului ;

f) tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu;

g) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare prin metode clasice, şi prin tehnologie GPS;

h) calculul suprafeţelor;

i) descrierile topografice ale punctelor noi;

Partea a II-a – pentru înscrierea în cartea funciară :

a) cerere de înscriere;

b) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

c) actul de proprietate în original sau copie legalizată;

d) certificatul fiscal.

(2) În cazul apartamentelor situate în clădiri pentru care există deschisă carte funciară colectivă, partea I a documentaţiei va cuprinde elementele enumerate la punctele a), b), c) şi e) de la alin. (1).

(3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se va completa cu o foaie colectivă ce va conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului ;

(4) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Pasii necesari efectuarii cadastrului si a intabularii

Regulament privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Share on FacebookShare on TwitterShare via e-mailPrint